بازاریابی موبایلی به انواعی از فعالیت های بازاریابی گفته می شود که به منظور دستیابی به مشتریان کاربر تلفن همراه صورت می گیرد. بستر این فعالیت ها به روی تلفن های همراه هوشمند یا غیر هوشمند است. موج جدید فن آوری های هوشمند ایران را در نوردیده و بسیار سریع فراگیر شده است. استفاده از موبایل هوشمند کاربر را تبدیل به پایگاه پذیرش تبلیغات و هدف سیار بازاریابی می نماید که در این نقطه است… ادامه مطلب »